Žička Kartuzija bo kmalu dobila podobo, ki si jo zasluši in bo ponos naseldnjim generacijam

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice, upravljalec Žičke Kartuzije in Splošna Knjižnica Slovenske Konjice so uspešno kandidirale na letošnjem razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine. S temi sredstvi bodo nadaljevali obnovo Zgornjega gospodarskega poslopja, ki so ga pričeli obnavljati letošnjega septembra, obnovo pa naj bi po načrtih zaključili v mesecu maju prihodnjega leta.

Dela zajemajo obnovo fasade objekta – odstranili bodo obstoječi fasadni omet , sondirali bodo omet, izdelali novi omet in fasado prepleskali, okenskih in vratnih okvirjev s kamnoseškimi popravili, vgrajeno bo novo stavbno pohištvo, obnovili bodo gotsko poslikavo na zaključnem strešnem vencu in uredili bodo tudi kletne prostore v katerih bo izvedena tudi elektrifikacija. Nadzor nad izvajanjem projekta bo opravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje.

Foto: Občina Slovenske Konjice

Vrednost projekta ocenjujejo na 148.000 evrov, od tega bo 49 % finančnih sredstev zagotovilo ministrstvo, ostala sredstva pa bo prispevala Občina Slovenske Konjice. Ta obnova je pomemben korak k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za prihodnje generacije.

M.I.