Zmanjšajte si plačilo provizij za položnice in imejte za vse energente eno samo položnico

Foto: Energetika Celje

V Energetiki Celje so se odločili, da bodo pripravili nov skupni račun, saj bodo tako zadovoljili potrebe in želje uporabnikov njihovih storitev. Z novim računom bodo uporabniki prejeli bolj pregledno obliko računa na katerem bodo zavedena vsa odjemna mesta uporabnika ne glede na vrsto energenta. V podjetju so se za to potezo odločili tudi, ker bodo s tem svojim uporabnikom zmanjšali stroške plačevanja položnic, hkrati pa bodo prispevali k ohranjanju okolja, saj bodo za tiskanje računov porabili manj papirja.

Poleg prejemanja skupnega računa za več energentov (daljinsko ogrevanje in topla sanitarna voda) po novem na skupni račun vključijo še več odjemnih mest posameznega energenta. Pogoj je edino, da je podpisnik pogodb za vsa merilna mesta in/ali energente isti. Tako si lahko posameznik zagotovi večjo preglednost nad stroški in prihrani pri proviziji za plačilo položnic.

Na skupni položnici bodo grafično izpostavljene ključne informacije, ki jih uporabnik potrebuje za plačilo računa: rok plačila, znesek za plačilo ter samim energentom določili svojo barvo zaradi katere jih bo mogoče hitro spoznati.

  • Sanitarna topla voda – modra
  • Daljinsko ogrevanje – rdeča
  • Zemeljski plin – rumena

M.I.