Znan ponudnik za izvajanje javnih linijskih prevozov v Celju

Foto: MOC

Z Mestne občine Celje so sporočili, da je bil v postopku izbire izvajalca javnih linijskih prevozov v mestnem prometu izbran ponudnik Nomago. Za šestmesečno opravljanje dejavnosti je omenjeno podjetje ponudilo ceno 371.769,47 evrov z vključenim DDV. Nomago je bil tudi edini ponudnik, ki je do roka, to je do 22. novembra 2018 oddal ponudbo za opravljanje omenjene storitve.

S podjetjem Nomago bodo na Mestni občini Celje podpisali pogodbo o izvajanju storitev po osmih dneh, saj je v tem času mogoče zahtevati pravno varstvo zoper izdano odločbo. Med podpisnikoma pogodbe bo sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestu.

Javni linijski prevoz bo izbrani ponudnik izvajal z 10.-imi avtobusi srednje velikosti, ki merijo v dolžino 8,5 metra in imajo prostora za 20 sedišč in 20 stojišč. Dva avtobusa bosta v takoimenovani »kabrio« izvedbi. Prav tako je Mestna občina Celje za nakup avtobusov iz Eko sklada prejela 922.080 evrov nepovratnih sredstev, ki jih pričakujejo v začetku leta 2019. Da bo javni potniški promet postal uporaben na občini pospešeno urejajo tudi prepotrebno infrastrukturo. Tako se na novo gradijo 3 nove avtobusne postaje in sicer: ena na Levstikovi ulici nasproti Gimnazije Celje – Center in dve na Čopovi ulici.

17 postajališč bodo opremili z novimi nadstrešnicami, na 42.-ih pa bodo urejeni novi elektronski prikazovalniki najave prihodov avtobusov. Tudi te investicije bodo izvedli s pomočjo evropskega sofinanciranja in sicer v višini 745.339,92 evrov.

M.I.