Ravnatelje vrtcev in šol je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uradno seznanilo s časovnico, po kateri bo potekalo postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Tako na resornem ministrstvu načrtujejo, da bodo z 18. majem pričeli izvajati redno dejavnost javni ter zasebni vrtci, na isti dan bodo z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (od 1. do 3. razreda). Obenem bodo na ta dan lahko delo vzpostavile tudi šole s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pa tudi javne in zasebne glasbene šole.

Za 25. maj je predvidena vrnitev v šole za učence 9. razreda. Z istim terminom naj bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda), kateri v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih ter bi lahko njihova ocena do zaključka pouka pri posameznih predmetih ter bi lahko njihova ocena do zaključka pouka pri posameznih predmetih bila negativna.

Šole in vrtci bodo vse podrobnosti do konca tedna prejeli z okrožnico. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje bodo pripravili podrobnejše informacije, navodila, smernice ter protokole ravnanja.

Vir: e-maribor