Znana dohodninska lestvica za leto 2019

Foto: pixabay.com

V članku “Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019”, objavljenem na data.si lahko beremo, da je že znana lestvica za odmero dohodnine za leto 2019. Če si želite vedeti kakšna bo vaš naslednji izračun dohodnine si pri tem pomagate s kalkulatorjem za izračun dohodnine.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Finančna uprava RS bo poslala informativni izračun dohodnine.  Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine, ki ga boste prejeli do konca marca ali do konca maja 2020. Odmera dohodnine bo opravljena na podlagi lestvice za odmero dohodnine in olajšav, ki jih boste uveljavljali.

Foto: Data d.o.o.

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, se uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Foto: Data d.o.o.

Lestvica za odmero dohodnine je osnova, pomembne pa so tudi olajšave, ki se razdelijo v štiri skupine.

  1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019:

Foto: Data d.o.o.

Zavezanci, ki bodo imeli skupni letni dohodek do 11.166,37, bodo še naprej prejeli 6.519,82 splošne davčne olajšave.

Zavezanci, ki bodo imeli skupni letni dohodek med 11.166,37 evri in 13.316,83 evrov pa bodo prejeli dodatno olajšavo. Ta se bo izračunavala linearno, po posebni formuli: 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 X skupni dohodek).

Zavezanci, ki bodo imeli skupni letni dohodek nad 13.316,83 eurov, bodo prejeli splošno davčno olajšavo v višini 3.302,70 eurov.

2. Osebna olajšava

Foto: Data d.o.o.

3. Posebna osebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.302,70 eura.

4. Posebna olajšava

Foto: Data d.o.o.

– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Foto: Data d.o.o.

 

 

Članek “Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019” lahko najdete tukaj: https://data.si/blog/2019/09/23/lestvica-za-odmero-dohodnine-v-letu-2019/