Znani najboljši in največji pridelovalci mleka v Mlekarni Celeia za leto 2019

Foto: pixabay.com

Po poročanju Štajerskega vala v Mlekarni Celeia dnevno odkupijo 270.000 litrov svežega mleka, ki ga zagotavlja 938 kmetij iz Savinjske, Koroške ter kmetije iz šaleške, širše celjske in kozjanske regije. Tako kot že nekaj let zapored so se v mlekarni tudi letos največjim dobaviteljem zahvalili s posebnimi priznanji.

Zaradi koronavirusa in razmer v katerih se nahajamo so letos nagrade podelili preko spleta. V mlekarni dobavitelje mleka iz katerega pridelujejo izdelke Zelene doline delijo na dve kategoriji in sicer na skupino glede na mikrobiološko kakovost in skupino glede na število somatskih celic, s pomočjo katerih se odraža zdravstveno stanje črede rejca.

V skupini, kjer se preverja mikrobiološka kakovost so v lanskem letu prvo nagrado podelili Franji Skarlovnik iz Mislinje, sledita Urban Lapornik iz Laškega in Simon Karničnik iz Velenja. V skupini v kateri ocenjujejo število somatskih celic je v letu 2019 najboljšo oceno prejel Albin Prelog iz Podvelke, sledita mu Klemen Podpečan iz Žalca in Marko Hrastnik iz Dola pri Hrastniku.

Mlekarna Celeia, ki je druga največja mlekarna v Sloveniji in prva s certifikatom Pridelano/proizvedeno brez GSO je ob tem objavila tudi največje dobavitelje mleka. Pri dobaviteljih mleka imajo dve kategorije in sicer kmetijske zadruge in kmetije. Med kmetijskimi zadrugami je bila v letu 2019 največja dobaviteljica Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, ki je dobavila 26 milijonov litrov mleka. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je dobavila v letu 2019 več kot 14 milijonov litrov in Kmetijska zadruga Šmarje, ki je dobavila več kot 11,5 milijona litrov mleka.

Med posameznimi kmetijami sta v letu 2019 največ mleka dobavila Nina in Herald Konečnik iz Šentjanža in sicer skoraj 1,5 milijona litrov. Sledi kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi z več kot 800.00 litrov in Primož Cizej iz Polzele s več kot 600.000 litri dobavljenega mleka.

Avtor: S.P.

Vir: Štajerski val