Preiskovalna pristojnost DZ je ustavna kategorija, prav tako kot je ustavna kategorija tudi sodniška neodvisnost, v neki meri tudi tožilska neodvisnost. Med temi garancijami znotraj sistema delitve oblasti, zavor in ravnovesij, je treba poiskati pravo mero. Zame absolutno varstvo ene na račun druge ne pride v poštev,” je na lanskoletni okrogli mizi poudaril ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič. Pripomnil pa je tudi, da se v Sloveniji hitro nalepi nalepka ustavnopravni strokovnjak. “Ustavnopravni strokovnjak je nekdo, ki je leta in leta študiral ustavnosodno doktrino, ustavno teorijo, po možnosti na univerzah, kjer imajo tradicijo,” je pojasnil.

Tudi letos se je ddr. Klemen Jaklič uvrstil med najvplivnejše pravnike. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravniki letošnjega leta tudi dr. Sara Ahlin Doljak, dr. Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, mag. Martin Jančar, dr. Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić, dr. Miha Šepec, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak. Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je namreč končal jubilejni, že 20. izbor “10 najvplivnejših pravnikov”, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se med najvplivnejše uvrsti deset pravnikov, ki so prejeli največ glasov. Letos med izbranimi pravniki sicer ni novih imen. Znova so skromno zastopane pravnice, v deseterico najvplivnejših sta se uvrstili le dve. Na splošno pa močan vpliv ohranjajo pravniki z akademskega področja — kar osem izmed njih je doktorjev oziroma doktoric znanosti. Tako veliko jih je bilo v izboru le še leta 2018.

 

Organizatorji so v prvem delu izbora prejeli več kot 130 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed dvajset finalistov. Letos so zbrali več kot 5.400 glasov. Velja poudariti, da je vsak glasovalec lahko oddal svoj glas le enkrat. Prejeli so tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih se je  lahko razbralo, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z lastnostmi, kot so strokovnost, prodornost, osebna integriteta, kritičnost, javno izpostavljanje, srčnost, domoljubnost ter jasna in drzna argumentacija. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih vod, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah.

Glasovalci so ob oddaji glasu lahko dopisali vprašanje za posameznega kandidata, ki mu bo zastavljeno na razpravi ob vsakoletni okrogli mizi. Vprašanja se nanašajo predvsem na neodvisnost sodišč, splošno zaupanje v pravosodje, dogajanje na Ustavnem sodišču, odziv Vlade na epidemijo, ustavnost protikoronskih ukrepov, razloge za zavračanje slovenskih kandidatov pred mednarodnimi sodišči, vpliv epidemije na porast nasilja in družinskih sporov, pouk in študij na daljavo ter napovedano debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Uvrstitev med deset najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo v pravni in tudi širši javnosti. Družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo izbrane pravnice in pravnike povabila na slovesno podelitev priznanj in okroglo mizo, s katerima se izbor tradicionalno končuje. Datum dogodka je zaradi epidemije odložen in bo določen, ko se razmere izboljšajo.

Avtorica Sara Bertoncelj, članek je bil prvotno objavljen tukaj.