ZPIZ sprejel sklepe o najnižji in najvišji pokojninski osnovi za leto 2020

Foto: spletna stran seniorji.info

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pojavom koronavirusa Covid-19, je bila današnja 17. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izvedena kot korespondenčna seja.

Na seji so člani sveta zavoda sprejeli sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine.

V sklepih so določeni zneski za letošnje leto za obdobje od 1. januarja 2020 dalje. Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2020 znaša 894,88 evra oziroma 655,05 evra. Med tem, ko je najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2020 znaša 3.579,52 evra oziroma 2.620,21 evra.

Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2020 znaša 241,62 evra. Nadomestila iz 80., 84., 85., in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2020, se od 1. januarja 2020 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 532,50 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost nastalo v letu 2020, pa se odmeri največ v višini 2.094,02 evra.

Del vdovske pokojnine od 1. januarja 2020 dalje znaša največ 104,70 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.094,02 evra.

Vir: ZPIZ