Zreče po 34 letih postale mesto

Foto: Občina Zreče

Zreče, 15. januar 2021 – Zreče so se že same kot mesto razglasile oktobra 1987, ko so se začela prizadevanja za samostojno občino.Sedaj so tudi uradno bodile naziv mesta.

Sedaj, ko so po 34 letih Zreče tudi uradno postale mesto je župan mag. Boris Podvršnik povedal: “Čeprav smo se zavedali, da za pravi mestni status morda še nismo imeli vseh zakonskih pogojev, danes lahko ocenjujemo, da smo hoteli Sloveniji in takratni politiki dokazati, kako smo presegli dejanske pragove avtonomije v krajevnih skupnostih. Zreče so v tem času postale sodobno urbano mestno naselje, ki je vse bolj dozorevalo in postajalo center nove in samostojne občine. Dejanje je gotovo imelo tudi močno sporočilno vrednost, celotni proces pa je deloval zelo motivacijsko. S to manifestacijo in spremljajočimi odmevnimi prireditvami smo na Zreškem poudarili okrepljeno zavest ljudi, ki so temu pomembnemu gibanju in projektu bili naklonjeni.”

Občina Zreče je samostojna postala tako ponovno leta 1995 na podlagi referendomske odločitve in pričela ponovno izpolnjevati vlogo, ki jo je imela že v pedesetih letih dvajsetega stoletja. Svoje poslanstvo je uspešno upravljala vse do druge svetovne vojne. V osemdesetih letih se je zaradi uspehov gospodarsko in politično vodstvo odločilo za spremembo in izrazilo željo po svoji občini.Želja po samostojni občini je bila tudi ugotovitev, da krajevna skupnost v tistem času ni več predstavljala zadostne lokalne avtonomije.

Kljub vsem argumentov takratni sistem ni bil naklonjen samostojni občini zato predlogi niso padli na plodna tla. “Še več. Takšna prizadevanja so takrat smatrali za razbijanje ustavnega koncepta občin, ki so bile »dvoživke« prve stopnje. Predstavljale so namreč prvi nivo lokalne samouprave, hkrati pa tudi prvostopenjsko zagotavljanje nalog državne uprave”, je ob priznanju Zreč za mesto še povedal tamkajšnji župan.

Po 25 letih, ko so Zreče leta 1995 postale občina je vlada 23. 12. 2020 Zrečam podelilaq še status mesta.

M.I.