Zreče v revitalizacijo Zreškega jezera in s tem v širjenje svoje ponudbe

Foto: Občina Zreče

Zreče, 29. marec 2021 – Po podatkih Občine Zreče si le-ta želi revitalizirati Zreško jezero in s tem obogatiti ponudbo varovanih območij narave. S tem projektom bo občina poskrbela za večjo vključenost naravne dediščine v trajnostni razvoj klimatsko zdravstvenega produkta , v katerega bi vključili tudi vpliv Pohorja in termalne vode.

Občina bo tako v okviru projekta »Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave« pridobila tudi sredstva iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. V projektu poleg Občine Zreče sodelujejo še: Pot med krošnjami Pohorje, d.o.o., LTO Rogla- Zreče, GIZ in Planinsko društvo Zreče.

Foto: Občina Zreče

Vrednost revitalizacije ocenjujejo na nekaj več kot 44.000 evrov, od tega je upravičena vrednost nekaj več kot 37.000 evrov od katerih bo 85-odstotkov občina prejela iz ESKRP.

Uredništvo