Zreški osnovnošolci se lahko pohvalijo z varnejšo okolico šole

Foto: Občina Zreče

Pretekli teden so župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik, podžupan Drago Šešerko, ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos, pomočnica ravnateljice Lucija Levart, svetnica Občine Zreče Marija Jevšenak, župnik Peter Leskovar ter predstavnik projektanta in nadzora, predstavnik podjetja Unior d.d., predstavnik policijske postaje Slovenske Konjice ter ostali prisotni svojemu namenu na slavnostni prireditvi predali obnovljeno avtobusno postajališče s pločniki in parkirnimi prostori pri Osnovni šoli Zreče.

Foto: Občina Zreče

Kulturni program so pripravili učenci Osnovne šole Zreče, katerim se je v nagovoru župan občine zahvalil za sodelovanje v akciji evropskega tedna mobilnosti za organizacijo pešbusa, v katero so uspeli privabiti veliko število učencev, ki so v mesecu septembru v šolo prihajali peš s spremstvom po določenem voznem redu ter jim je ob tem predal tudi električno kolo.

Projekt je bil izveden v okviru »Prometne ureditve okolice Osnovne šole Zreče« in je bil sofinanciran s strani Evropske Unije iz Kohezijskega sklada v višini 56.679,55 evrov. Od tega je EU prispevala 48.117,61 evrov, Slovenija pa 8.501,94 evrov. Razliko do celotne vrednosti projekta, ki je znašala 112.510,39 evrov je poravnala občina.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje PRO-JEKT iz Slovenskih konjic. Dela je opravilo podjetje GMI d.o.o. prav tako iz Slovenskih Konjic, gradbena dela je nadzoroval Gorazd Mernik iz podjetja GINS. Projekt je zajemal ureditev pločnika, parkirišča za osebna vozila in avtobusno postajališče z nadstreškom. Tako je sedaj na tem mestu urejenih 15 parkirišč za kratkotrajno parkiranje – največ pol ure, 3 parkirišča za avtomobile, ki pripeljejo otroke v šolo »Kiss&Go«. V okviru projekta je na novo urejena tudi okolica postajališča na katerem je sedaj zastekljena čakalnica za otroke. V obnovo je bila vključena tudi ureditev dostopnih poti od šole do čakalnice, hkrati je sedaj dostop do čakalnice omogočen tudi gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim osebam. Sam vozni red je označen tudi z brailovo pisavo.

Zgrajen je bil tudi pločnik v dolžini 73 metrov in se navezuje na obstoječi pločnik ob Kovaški cesti. Izvedena je bila javna razsvetljava ter zasaditev neposredne okolice in postavitev urbane opreme.

Foto: Občina Zreče

M.I.