Župan podpisal pogodbo za izgradnjo kuhinje Vrtca Zreče

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Dejansko stanje obstoječega objekta Vrtca Zreče kaže na sledeče kritične točke:

– obstoječa površina centralne kuhinje je zgolj 27,6 m2 in še ta je razdeljena med kletno in pritlično etažo in povezana z strmimi stopnicami,

– zagotoviti ustrezen prostor za individualno delo ter kabinet za vzgojne sredstva in pripomočke,

– veliko pomanjkanje garderobnih površin,

– neustrezen dostop v kletne prostore.

Glede na to je bila oddana prijava na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prijava je bila uspešna, saj je Občina Zreče prejela sklep o sofinanciranju investicije po naslednji dinamiki:

  • v letu 2022: 100.000,00 EUR
  • v letu 2023: 200.000,00 EUR
  • v letu 2024: 390.375,39 EUR.

V letih 2022 in 2023 bodo tako izvedli 1.fazo – prizidavo in rekonstrukcijo Vrtca Zreče. Tako se bo izgradil prizidek s kuhinjo in stopniščema, rekonstrukcija obstoječih prostorov kuhinje in pisarn ter ureditev vhodov v Vrtec, izvedba potrebnih priključkov GJI za nemoteno delovanje objekta ter predpriprava internih vodov na naslednjo fazo. Na javnem razpisu za izbor izvajalca je bilo najugodnejše podjetje Remont d.d., Celje in sicer z ceno v višini 1.246.147,30 EUR z vključenim DDV.

Tako je župan v začetku meseca julija 2022 podpisal pogodbo s podjetjem Remont d.d..  Z deli bodo pričeli 16.8.2022. Ob tem prosijo starše, bližnje stanovalce in izvajalce dejavnosti v neposredni bližini Vrtca Zreče za strpnost v času izvajanja del.

Občina Zreče