Pred časom smo poročali, da je župan Občine Šentjur Marko Diaci podpisal Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov v letu 2019, s katerimi je “pohodil” Merila za delitev sredstev za dejavnost ljubiteljske kulture, ki jih je pred tem sprejela Zveza kulturnih društev Šentjur. S tem je omogočil, da je Pihalni orkester Šentjur v letu 2019 upravičen do 3000 evrov več denarja, ki bi mu pripadala po merilih, sprejetih s strani Zveze kulturnih društev Šentjur.

Ker smo v tistem času iz zanesljivih virov izvedeli, da bi naj za takšno spremembo posredoval eden od vodilnih članov omenjenega pihalnega orkestra in smo želeli ta dejstva preveriti smo se za pojasnila obrnili na župana Marka Diacia. Kot že mnogokrat do sedaj se tudi sedaj županu ni zdelo vredno, da bi občanom in občankam pojasnil zakaj je do takšne spremembe pri dodelitvi sredstev prišlo in ali je morda v tem primeru šlo za lobistično dejanje.

Prav tako smo se za pojasnila obrnili na predsednico Zveze kulturnih društev Šentjur gospo Martino Rataj. Ker smo že večkrat slišali, da župan izvaja velike pritiske na svoje podrejene smo se odločili, da odgovor gospe Rataj objavimo v celoti, da si boste lahko sami ustvarili sliko kako deluje župan Občine Šentjur Marko Diaci.

»Vaša vprašanja posredujte g. županu Občine Šentjur, strokovnim službam občine in predsednici Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinancirala Občina Šentjur. Moj način dela ni komentiranja  preko sredstev javnega obveščanja, Zato vam na vaša vprašanja ne bom odgovarjala. Merila smo pred razpisom obravnavali in jih sprejeli na seji IO ZKD Šentjur in sklep posredovali Občini Šentjur v  nadaljnji postopek pred objavo Javnega razpisa, ki pa v celoti niso bila potrjena«, je na naša vprašanja odgovorila Ratajeva.

Tako. Presodite sami zakaj odgovora s strani župana ni ter zakaj takšen odgovor s strani Martine Rataj, predsednice Zveze kulturnih društev Šentjur. Drugega namreč ne preostane, saj se je župan zavil v molk.

 

M.I.