Po poročanju celje.info žalskima pridobitvama, Hotelu A in logističnemu centru Lidla ne gre na roko avtocestni priključek Arja vas. Ob prometnih konicah  izvoz iz avtoceste na tem odseku, tako iz smeri Celja kot iz Ljubljane ob prometnih konjicah že sedaj ne omogoča gladke pretočnosti prometa. Stanje lahko postane neznosno ko bosta odprta še velik Lidlov logistični center ter Hotel A. Takrat bo priključek Arja vas prevozilo nekaj sto tovornih vozil več kot do sedaj.

Že pred časom so na DARS-u, Direkciji za infrastrukturo in ministrstvo zagotovili, da bodo še letos začeli z rekonstrukcijo zastarelega priključka v Arji vasi. Do jeseni, ko bo Lidlov logistični center začel z obratovanjem, priključek zagotovo ne bo končan, ker se dela še niti niso pričela.

V letu 2020 naj bi dokončali rekonstrukcijo. Je več idej kako bi lahko rešili ozko grlo avtocestnega izvoza Arja vas. Po enem predlogu naj bi na vsaki strani avtocestnega priključka Arja vas zgradili krožišče. Vendar ker v zadostni meri ta rešitev ne bi v zadostni meri rešila prometne situacije, si bi naj Občina Žalec prizadevala, da se poleg križišč, posebej za poslovno cono Arnovski gozd zgradi še dodaten servisni priključek na avtocesto. Predvidoma bo rekonstrukcija stala okoli 3,2 milijona evrov, poroča celje.info.

 

Vir: celje.info