Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate v letošnjem letu izpolnjevati določene pogoje.

Tako mora zavarovanec (moški in ženska) za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe:

  • starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa;
  • starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

V določenih primerih je pravico do starostne pokojnine možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Tako je možno nekatere od predpisanih starosti znižati zaradi:

  1. skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, in sicer se starostna meja zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva;
  2. služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in
  3. zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

 

Se pa ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobre brez dokupa s predpisanih 65 let starosti starostna meja zniža:

  • ženski (ali moškemu) zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
  • moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let).

 

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

 

Vir: ZaUpokojence