Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v letu 2020 izvaja že šeste volitve v svoje organe. Danes se voli člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Pomembni roki

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bil sklep, ki je razpisal volitve v organe KGZS maja 2020,  razveljavljen. Ker bi mandat organom KGZS potekel konec junija 2020, je Državni zbor v Zakonu o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP, Uradni list RS, št 36/20), v 7. členu podaljšal mandat organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije do 1. novembra 2020. Upravni odbor KGZS je 29. maja 2020 sprejel nov Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, 85/20).

Kot dan glasovanja za fizične osebe je bil tako določen današnji dan, 4. oktober 2020.

Tako lahko danes oddate fizične osebe glas na 255 voliščih po vsej Sloveniji, od 7. do 19. ure, vse podrobnosti o kraju vašega volišča so bile navedene na vabilu.