Konjičani še vedno zelo radi vozijo Kolesce

Foto: Občina Slovenske Konjice

0Občina Slovenske Konjice je del sistema KolesCE, izposoje koles, že 44 aktivnih mesecev. V celotnem sistemu se skladno z večjo priljubljenostjo uporabe koles povečuje tudi število novih uporabnikov v sistemu. Tako so v lanskem juniju zabeležili najvišji prirast novih uporabnikov v letu 2022 s 460 registracijami. V letu 2022 so skupaj zabeležili kar 3151 registracij v sistem.

Leto 2022 so pričeli z nižjim številom najemov, saj so bila v hladnejših mesecih nekaterakolesa sistema KolesCE na zimovanju. Vrhunec uporabe so zabeležili poleti, v mesecu avgustu z 99. najemi. Proti jeseni se je frekvenca najemov predvsem zaradi hladnejšega vremena začela umirjati. V letu 2022 so v občini Slovenske Konjice zabeležili 553 najemov koles, kar v povprečju znaša 46,1 najemov na mesec. Skupno so od vzpostavitve sistema v Slovenskih Konjicah pa do konca leta 2022 zabeležili že 2915 najemov koles.

Konjičani kolesarijo daljši čas in daljšo razdaljo od povprečja

Konjičani kolesarijo dlje kot je povprečen čas najema v sistemu. Kolesarijo 17 minut, medtem ko je povprečje 15 minut za en najem. Lanski maj je povprečni najem trajal celo več kot 30 minut. Z nadpovprečno dolgimi najemi izstopa še mesec september, ko je najem povprečno trajal 24 minut. Skupna povprečna prevožena razdalja najema v celotnem sistemu KolesCE znaša 1,4 kilometra, pri njih pa 1,5 kilometra. Avgusta celo 1,8 kilometra. V letu 2022 so tako v Slovenskih Konjicah prekolesarili 683 kilometrov, skupno pa so od vzpostavitve sistema, do konca lanskega leta prekolesarili že skoraj 4700 kilometrov. Skupaj z letošnjimi razdaljami (do maja 2023) pa že preko 4800.

Najbolj uporabljen kanal za izposojo koles je bila v letu 2022 v občini Slovenske Konjice mobilna aplikacija. Od skupno 553 najemov so uporabniki kar 342 koles najeli s pomočjo mobilne aplikacije, kar znaša več kot 60 % vseh najemov. Drug uporabljen kanal za najem koles je bila mobilna aplikacija, ki je omogočila 211 najemov.

Lani se je sistemu preko mobilne aplikacije kot najbolj priljubljen uporabniški kanal pri postopku registracije pridružilo kar 1776 uporabnikov, kar predstavlja 57 % vseh registracij. Drug najbolj uporabljen registracijski kanal so terminali na uradnih postajah, ki so omogočili registracijo 879. uporabnikom. 466. uporabniki so se registrirali preko spletne strani sistema, 29. uporabnikom pa je pri pridružitvi sistema pomagal klicni center podjetja Nomago.

Promet po postajah

V letu 2022 so bile v sistemu KolesCE v Slovenske Konjice aktivne 4 postaje. Skupaj je bilo največ prometa zabeleženega na postaji AP Slovenske Konjice, nato na postaji Poslovna cona LIP, sledi Mizarska cesta ter Gimnazija Slovenske. V občini Slovenske Konjice so tako v letu 2022 zabeležili 553 najemov in 575 vračil, kar kaže na to, da so kolesa sistema KolesCE uporabljena tudi na daljših, medkrajevnih poteh v regiji.

Občina Slovenske Konjice