Letos bo Mestna Občina Celje sanirala dva odseka Teharske ceste – začetek celovite rekonstrukcije ceste v letu 2023

Foto: MOC

Na Mestni občini Celje se zavedajo, da je Teharska cesta v zelo slabem stanju, zato so začeli s sanacijo 170 metrov dolgega odseka ceste od Kitajske restavracije do križišča pri trgovini Mercator. Predvidoma jeseni bodo sanirali še 400 metrov dolg odsek ceste od trgovine Mercator do podjetja Steklar, d. o. o. Sanacija obeh odsekov ceste se bo opravila v okviru vzdrževalnih del javnega podjetja Vodovod – kanalizacija, stala pa bo okoli 80.000 evrov. Za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje VOC Celje, d. o. o.  Na odseku Teharske ceste od podjetja Steklar, d. o. o., do Kolškove ulice je predvidena tudi izvedba kanalizacije v sklopu aglomeracij.

Sanacija najbolj poškodovanih odsekov je rešitev za krajši čas, saj je Teharska cesta potrebna celovite rekonstrukcije, s katero naj bi začeli v letu 2023. Po oceni projektanta bo rekonstrukcija stala okoli 2,4 milijona evrov. V to ceno niso všteti  stroški, ki bodo nastali zaradi izvedbe nujno potrebnih križanj z načrtovanimi glavnimi meteornimi kolektorji za odvodnjavanje zalednih padavinskih vod širšega območja nad Popovičevo cesto ( cca 2 milijona evrov.

Pred izvedbo rekonstrukcije ceste je treba izdelati projekte, ki bodo urejali odvodnjavanje zalednih vod. Trenutno je v projektiranju meteorni kanal pri Popovičevi ulici. Glede na stanje zalednih vod na tem območju predvidevajo, da bodo potrebni vsaj trije večji meteorni kanali, ki bodo križali Teharsko cesto in bi jih bilo nujno treba vgraditi pred začetkom rekonstrukcije Teharske ceste ali pa vsaj sočasno z njo.

 

Foto: MOC

Naročili so tudi izdelavo projekta za izgradnjo novega mostu pri nekdanjem Topru, ki se bo nivojsko ustrezno navezal na Teharsko cesto in bo izboljšal poplavno varnost gorvodnega odseka Voglajne. Pri mostu, kjer je zdaj križišče, nameravamo zgraditi krožišče.

Mestna občina Celje je tudi sporočila, da je novo, nujno potrebno in dolgo pričakovano začasno krožišče na križanju državnih cest Celje – Štore in Bukovžlak – Teharje je izvedbeno v zaključni fazi in sočasno izboljšuje do sedaj nerešeno kolesarsko varnost ob križanju z državno cesto. Direkcija RS za infrastrukturo je prevzela stroške izvedbe, projektno dokumentacijo pa je zagotovila Mestna občina Celje. Krožišče bo končano do konca meseca.

Vir: MOC