Mestna občina Celje obljublja s 23. oktobrom razbremenitev Ljubljanske ceste in Čopove ulice, zaradi končanih gradbenih del

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Zaradi gradbenih del, ki jih v sklopu projekta Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje-lokalni ukrepi, izvedba nadomestnih ukrepov zaradi neizgradnje suhega zadrževalnika Levec, izvaja Direkcija RS za vode, je od sredine avgusta popolna zapora prometa na odseku lokalne ceste Ljubljanska cesta – Medlog in javne poti Medlog do hišne številke 1. Zaradi zapore prihaja v času prometnih konic na območju naselij Otok in Na Zelenici do povečanega prometa, kar povzroča slabo voljo med vozniki in občani.

Na Mestni občini Celje razumejo, da so vozniki zaradi dolgih kolon nejevoljni, zato jih prosijo za razumevanje in strpnost. Začasna sprememba prometne ureditve, ki je nujna zaradi zagotavljanja varnosti, bo veljala samo še do 23. oktobra 2021.

Ker gradbena dela dobro napredujejo, bodo z izvajalcem gradbenih del preučili, ali je možno popolno zaporo na odseku Ljubljanska cesta – Medlog umakniti pred 23. oktobrom in na gradbišču urediti enosmerni prometni režim.

Vse udeležence v prometu prosijo, naj bodo razumevajoči tudi do občanov, ki živijo na tem območju, in se s svojimi vozili pogosto zelo težko vključijo v promet. Kot opozarjajo tamkajšnji stanovalci, je njihovo življenje oteženo tudi zaradi pogostega hupanja avtomobilov.

Prejeli so predloge nekaterih posameznikov, naj pretočnost prometa izboljšamo s podaljšanjem intervala zelene luči na križišču Ljubljanske ceste in Čopove ulice. Podaljšanje intervala zelenega vala v smeri iz mesta ne bi prineslo večje pretočnosti, ker je promet tudi na ostalih smereh zelo gost. Poleg tega gre za križanje z železniško progo, zato so semaforji vezani tudi na časovne intervale vlakov in posledično spuščanje zapornic.«

Kot je znano, na Mestni občini Celje na najbolj obremenjenih cestah načrtujejo izgradnjo več krožišč. Tudi križišče Ljubljanske ceste in Čopove ulice nameravajo v naslednjem kratkoročnem obdobju preurediti v krožišče in s tem dolgoročno zagotoviti  predvsem večjo prometno varnost ter pretočnost prometa.

Vir: MOC