Mestna občina Celje obvešča: Nove svetilke javne razsvetljave so energetsko učinkovite

Foto: MOC

Mestna občina Celje je na osnovi Okvirnega sporazuma za vzdrževanje naprav javne razsvetljave, ki ga je za obdobje 2021-2024 sklenila z izvajalcem, podjetjem  Elektrosignal, d. o. o., v letošnjem letu posodobila velik del javne razsvetljave. 

V okviru investicijskega vzdrževanja je zamenjala svetilke, ki so bile že dotrajane, in posodobila javno razsvetljavo na območjih, kjer se je urejala ostala komunalna infrastruktura. 

Vsi svetlobni viri (žarnice, svetlobni trakovi), ki so jih namestili, temeljijo na LED tehnologiji in so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Barvna temperatura je 3000 K, kar pomeni, da gre za očem prijazno svetlobo toplih barv. Tudi energetska učinkovitost novih svetilk je zelo velika, saj za vsa zamenjana svetila velja, da bo povračilna doba ob trenutnih cenah električne energije manj kot pet let. Ker se obeta povečanje cene električne energije, bo povračilna doba novih svetilk še krajša.

Posodobitve v letošnjem letu: 

 • posodobitev naprav javne razsvetljave na območju Ronkove ulice, Ložnice in Medloga (skupaj s posodobitvami NN omrežja v lasti Elektro Celje d. d.);
 • popolna prenova javne razsvetljave Košnica – Sedlo (skupaj s posodobitvami NN omrežja v lasti Elektro Celje d. d.);
 • popolna prenova javne razsvetljave v Hribarjevi ulici (skupaj s posodobitvami ostale javne infrastrukture);
 • popolna prenova javne razsvetljave na Groharjevi ulici – pešpot;
 • osvetlitev pešpoti pri vrtcu Zarja – Dečkovo naselje;

–   popolna prenova javne razsvetljave v Stritarjevi ulici;

 • prenova dela javne razsvetljave v Ipavčevi ulici (skupaj s posodobitvami ostale javne infrastrukture);
 • kompleksna prenova podvoza na Kersnikovi, ki je obsegala barvanje 88 svetilk višine 5 in 9 metrov ter zamenjavo svetlobnih virov;
 • obnova osvetlitve Splavarskega mosta. Obnova osvetlitve se je izvedla praktično na novo, saj so bili zaradi vandalizma potrgani vsi svetlobni trakovi in je bilo potrebno namestiti nove;
 • zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na Kidričevi cesti;.

–     zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na območju

Lave;

 • zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na območju Ulice XIV. divizije;
 • popolna prenova javne razsvetljave v Lokrovcu.

Poleg investicijskega vzdrževanja izvaja Mestna občina Celje s pogodbenim izvajalcem tudi redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave. Sistem javne razsvetljave sproti pregleduje in odpravlja opažene napake. Pri tem so jim v pomoč tudi občani, ki preko Servisa 48 obveščajo, kje je prišlo do napake.

MOC