Mestna občina Celje: Z energetsko učinkovito javno razsvetljavo smo stroške elektrike zmanjšali za dobrih dvajset odstotkov

Foto: Elektrosignal d.o.o.

Na Mestni občini Celje intenzivno izvajajo različne aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za trajnostni razvoj ter izboljšanje okoljskih, energetskih in bivalnih pogojev. Na področju trajnostne mobilnosti in na ostalih področjih uresničujejo zastavljene cilje, ki bodo v prid tudi prihodnjim generacijam. Na osnovi Okvirnega sporazuma za vzdrževanje naprav javne razsvetljave, ki so ga za obdobje 2021-2024 sklenili z izvajalcem, podjetjem  Elektrosignal, d. o. o., so v letošnjem letu posodobili velik del javne razsvetljave. 

V okviru investicijskega vzdrževanja so svetilke, ki so bile manj energetsko učinkovite, zamenjali s svetilkami, ki so trenutno energetsko najučinkovitejše. Posodobili so tudi javno razsvetljavo na območjih, kjer se je urejala ostala komunalna infrastruktura. Ukrep je učinkovit. V primerjavi z lanskim letom so uspeli stroške električne energije za delovanje naprav javne razsvetljave znižati za 20, 6 odstotka.

Vsi svetlobni viri (žarnice, svetlobni trakovi), ki so jih namestili, temeljijo na LED tehnologiji in so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Barvna temperatura je 3000 K, kar pomeni, da gre za očem prijazno svetlobo toplih barv. Tudi energetska učinkovitost novih svetilk je zelo velika, saj za vsa zamenjana svetila velja, da bo povračilna doba ob trenutnih cenah električne energije manj kot pet let. Ker se obeta povečanje cene električne energije, bo povračilna doba novih svetilk še krajša.

Naprave javne razsvetljave bodo tudi v prihodnje posodabljali. Zaradi zelo nepredvidljivih razmer na evropskem energetskem področju so strokovne službe Mestne občine Celje preventivno pripravile program in tehnične izvedbene scenarije za povečano varčevanje elektrike za oskrbo javne razsvetljave. Če bi bili zaradi varčevanja z elektriko potrebni strožji ukrepi, jih bodo uvedli samo pod pogojem, da bodo dobili jasna navodila Vlade RS, ki bodo veljala za vso državo.

Posodobitve naprav javne razsvetljave v letu 2022

 

 • posodobitev naprav javne razsvetljave na območju Ronkove ulice, Ložnice in Medloga (skupaj s posodobitvami NN omrežja v lasti Elektro Celje d. d.);
 • popolna prenova javne razsvetljave Košnica – Sedlo (skupaj s posodobitvami NN omrežja v lasti Elektro Celje d. d.);
 • popolna prenova javne razsvetljave v Hribarjevi ulici (skupaj s posodobitvami ostale javne infrastrukture);
 • popolna prenova javne razsvetljave na Groharjevi ulici – pešpot;
 • osvetlitev pešpoti pri vrtcu Zarja – Dečkovo naselje;

–   popolna prenova javne razsvetljave v Stritarjevi ulici;

 • prenova dela javne razsvetljave v Ipavčevi ulici (skupaj s posodobitvami ostale javne infrastrukture);
 • kompleksna prenova podvoza na Kersnikovi, ki je obsegala barvanje 88 svetilk višine 5 in 9 metrov ter zamenjavo svetlobnih virov;
 • obnova osvetlitve Splavarskega mosta. Obnova osvetlitve se je izvedla praktično na novo, saj so bili zaradi vandalizma potrgani vsi svetlobni trakovi in je bilo potrebno namestiti nove;
 • zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na Kidričevi cesti;.

–     zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na območju

Lave;

 • zamenjava svetilk zaradi povečanja energetske učinkovitosti in barve svetlobe na območju Ulice XIV. divizije;
 • popolna prenova javne razsvetljave v Lokrovcu.

 

Mestna občina Celje