Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec junija 2020 objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za 1100 mest. Ključni cilj je zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu.

Predmet javnega razpisa bodo storitve institucionalnega varstva za starejše za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Koncesije se bodo podeljevale z odložnim pogojem, za obdobje 40 let, z začetkom dela v letu 2022.

Institucionalno varstvo v domovih za starejše obsega:

  •  osnovno oskrbo,
  •  socialno oskrbo,
  •  zdravstveno varstvo.

Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva.

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa (predvidoma konec junija) na spletni strani državne uprave (gov.si), pod zbirko javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti