Ob svetovnem Dnevu zemlje bogatinke in lipovci v vse krajevne skupnosti Občine Šentjur

Foto: Facebook (sajenje bogatinke in lipovca v Dramljah z okolico - OŠ Dramlje in KS Dramlje)

Po vseh krajevnih skupnostih v Občini Šentjur smo minuli svetovni Dan zemlje in Leto Josipa Ipavca 2021 (100-letnica njegove smrti) obeležili na prav poseben način. S pomočjo Šolskega centra Šentjur so povsod zasadili po dve podarjeni drevesi; jablane bogatinke iz drevesnice šolskega centra ter lipovce. Sadike lipovcev, ki so simbol življenja, zdravja, zmage, slovenstva, je ob 30-letnici uspešnega delovanja podarilo podjetje Montpreis s Planine pri Sevnici.

Tako so imele vse krajevne skupnosti nalogo, da za dve drevesi najdejo lokacijo in jih zasadijo pod budnim očesom in navodili strokovnih sodelavcev iz Šolskega centra Šentjur, kjer so sorto bogatinko (sorto reneta sta prva cepila duhovnik in sadjar Ferdinand Rišpl in takratni župan Gustav Ipavec) obudili v letu 2008 in jo od takrat uspešno cepijo ter vzgajajo v šolski drevesnici in v sadovnjaku, kjer se ukvarjajo z integriranim načinom pridelave. Nad njimi skrbno bdi Staška Buser, univ. dipl. inž. kmetijstva, organizatorice praktičnega izobraževanja – naravovarstvo na Šolskem centru Šentjur. Poskrbljeno je bilo tudi za navodila za zasaditev, zato je upati, da bodo drevesa nekoč krajanom po vsej občini ponudila tudi slastne zdrave sadeže. V Letu Josipa Ipavca in ob Dnevu zemlje so iz Šolskega centra Šentjur 13 krajevnim skupnostim podarili 13 drevesnih sadik.

Foto: Facebook

13 sadik lipovca je podarilo podjetje Montpreis d.o.o. s Planine pri Sevnici, ki je poskrbelo tudi za distribucijo in logistiko vseh sadik. Družinsko podjetje, ki sta ga ustanovila Janko in Majda Robič in se ukvarja s prodajo lesa, letos praznuje 30-let delovanja. Z hčerama Tjašo in Sašo sta želela ob tej priložnosti narediti nekaj posebnega in tako so se odločili za akcijo v duhu pogozdovanja, vračanja naravi ter obnavljanja naravnih virov. Znesek, ki bi ga namenili obeležitvi jubileja, je bil razporejen med več aktivnosti zasaditev dreves. Pridno so jih že sadili v središču Planine, kjer je bilo potrebno obnoviti drevesno zasaditev ter pri OŠ Planina pri Sevnici, kjer so češnje sadili šolarji. Lipovce pa so za Dan zemlje namenili tudi vsem krajevnim skupnostim v naši občini. Predvsem zato, ker je lipovec avtohtono slovensko drevo, simbol slovenstva ter tradicionalno povezano z našo krajino; lipe so že od nekdaj sadili v vaških in trških središčih.

Včerajšnja saditev dreves je tako ob Dnevu zemlje združila krajane po vsej občini, marsikje so se akciji pridružili šolarji, na Prevorju sta drevesi zalila celo legendarni Guzaj in Barbika. Povsod pa so zasajene bogatinke in lipovci dobili prav posebno mesto v izbranem kraju. Naj rastejo in uspevajo.

Vir: Občina Šentjur

Uredništvo