Občani Vitanj, Zreč in Slovenskih Konjic kmalu bogatejši za večji zdravstveni dom

Foto: občina Slovenske Konjice

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice so minuli četrtek podpisali dogovor o gradnji prizidka v tamkajšnjem Zdravstvenem domu.  Pogodbo o sofinanciranju razširitve so podpisali Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice in župani občin: Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. S tem bodo omogočili nujno potrebne dodatne prostore za splošne in specialistične ambulante.

Omenjene tri občine bodo namreč sodelovale pri sofinanciranju razširitve na podlagi katere bodo v ZD po končani širitvi pridobili prostore z tri splošne ambulante ter prostore za fizioterapijo in ginekologijo. ZD bo z razširitvijo bogatejši za 890 m2 dodatnih površin.

Vrednost investicije ocenjujejo na 1.300.000 evrov v kar so zajeti stroški zemljišča, projektne naloge in izdelave idejne zasnove, geodetskega načrta, projektne dokumentacije, dokumentacije za prijavo na Eko sklad, projektantske ocene vrednosti gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora ter ocenjeni nepredvideni stroški.

Viri za širitev so načrtovani do leta 2022, velik del naj bi pokril ZD Slovenske Konjice iz presežkov prihodkov nad odhodki, razliko bodo zagotovili Javni zavod Celjske lekarne ter občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Občina Slovenske Konjice je za ta projekt že prejela sredstva od Eko sklada v višini 276.000 evrov.

Dogovor o sofinanciranju so v ZD Slovenske Konjice podpisali župan Občine Slovenske Konjice Darko Ratajc, župan Občine Vitanje Slavko Vetrih, župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in direktor ZD Slovenske Konjice Dejan Verhovšek.

M.I.