Občina Rogatec: Odpira se dislocirana enota Doma starejših v Rogatcu

Foto: Občina Rogatec

Občina Rogatec je v dogovoru z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah in v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedla vse potrebne aktivnosti kot pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo enote doma upokojencev v Rogatcu, od zagotovitve zemljišča, izdelave projektne dokumentacije, do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Vse nadaljnje aktivnosti je vodil Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Novozgrajeni dom upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Rogatec je sodoben objekt za izvajanje dejavnosti institucionalnega in neinstitucionalnega varstva starejših nad 65 let, ki vključuje osnovno oskrbo, bivanje, organizirano prehrano, zdravstveno varstvo, socialno oskrbo in socialno varstvo. Investicija je izvedena na način, da vključuje v optimalni možni meri značilnosti gradnje, prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih narekuje potrjena uspešna praksa t. i. domov 5. generacije v drugih okoljih Evropske unije.

Skupna vrednost investicije znaša cca. 3.800.000 EUR z DDV. Investicijo je investitor Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah delno pokril z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz naslova pobude React-EU in delno z lastnimi sredstvi.

V novi enoti v Rogatcu je na cca. 1.700 m2 neto tlorisne površine na razpolago 16 enoposteljnih in 8 dvoposteljnih sob, namenjenim stalnim namestitvam, 2 postelji pa sta namenjeni dnevnemu varstvu oziroma kratkotrajnim namestitvam. V objektu se nahajajo tudi prostori za spremljajoče dejavnosti, frizerski salon, pedikura, ambulanta, fizioterapija. V domu je tudi kapelica.

Za stanovalce bo skrbelo 14 zaposlenih različnih profilov, del strokovnega dela bo prevzela tudi ekipa matičnega doma.

Objekt predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju tudi z vidika koristi gospodarskih dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega medgeneracijskega sodelovanja in druženja.

Občina Rogatec