Občina Šmarje pri Jelšah: Evropski denar za izdelavo občinske celostne prometne strategije

Foto: pixabay.com

Občina Šmarje pri Jelšah bo za izdelavo občinske celostne prometne strategije pridobila nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 28.000 evrov. Občina je bila namreč uspešna s prijavo na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027.

S strateškim dokumentom bodo zastavili nove izzive in cilje na področju trajnostne mobilnosti in prometnega načrtovanja v občini. Občina Šmarje pri Jelšah je od maja 2016 do maja 2017 v sodelovanju s Fakulteto za logistiko iz Celja izdelala prvo celostno prometno strategijo. V tistem obdobju so bili ena od 62 občin v Sloveniji, ki so se lotile izdelave tega dokumenta in prejele sredstva kohezijskega sklada. Celostna prometna strategija je vključevala obsežen akcijski načrt izvedbe različnih ukrepov na področju šestih stebrov trajnostne mobilnosti v obdobju med leti 2017 in 2021. Glavnino načrtovanih ukrepov so uspeli izvesti, zdaj pa je priložnost za nove načrte v skladu z usmeritvami in spremembami na področju trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja.

Mestna občina Celje