Občina Šmarje pri Jelšah: Pravdni spor zaradi vlaganj najemnika v golf igrišče – tudi odločitev Višjega sodišča v prid Občini

Foto: pixabay.com

Višje sodišče v Celju je potrdilo prvostopenjsko odločitev sodišča v tožbi Golf kluba Jelšingrad proti Občini Šmarje pri Jelšah. Sodba v imenu ljudstva je v prid občini in je pravnomočna.

Okrožno sodišče v Celju je 16. junija lani odločilo, da zahtevek golf kluba po izplačilu 1,65 milijona evrov ni utemeljen. Sodišče je tožeči stranki, Golf klubu Jelšingrad, naložilo povračilo 18.666 evrov pravdnih stroškov v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe. Tožeča stranka je vložila pritožbo, ki pa jo je višje sodišče 2. februarja 2023 z izrekom sodbe zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Iz izreka sodbe izhaja, da mora tožeča stranka sama kriti svoje pritožbene stroške, občini kot toženi stranki pa povrniti 1.830 evrov  pritožbenih stroškov v roku 15 dni.

Občina Šmarje pri Jelšah