Na Občini Šmarje pri Jelšah so zapisali, da so lani končali s prenovo javne razsvetljave na območju celotne občine. Po letu dni so opravili primerjalne podatke o porabi električne energije in ugotovili, da je letni prihranek znašal 18.000 evrov.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so tako na občini poskrbeli za zamenjavo 546 svetil. Tako imajo po novem vsa svetila cestne razsvetljave  na območju občine led sijalke, ki za enako svetilnost porabijo manj električne energije, kot so jo svetila pred obnovo. Na občini so se pohvalili tudi s tem, da imajo nova svetila vgrajeno redukcijo, kar pomeni, da v nočnem času, ko je promet ob površinah manjši, le-ta svetijo z manjšo močjo oziroma polovico polne moči.

Največji prihranek električne energije je občini prinesla zamenjava luči na javni razsvetljavi ob državni cesti skozi naselje Šmarje pri Jelšah. S tem ukrepom so po izračunih zmanjšali porabo električne energije z zamenjavo svetil za kar 68 %, pri ostalih zamenjavah pa je poraba električne energije nižja za 47 %. Zmanjšana poraba električne energije občinskemu proračunu prihrani 12.000 evrov, še dodatnih 6.000 evrov prihrankov pa predstavljajo stroški vzdrževanja svetilk cestne razsvetljave, saj imajo led svetilke pričakovano daljšo življenjsko dobo. Poleg vsega naštetega so v občini z zamenjavo svetilk poskrbeli za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

M.I.