Občina Žalec: Izgradnja javne razsvetljave v letu 2023

Foto: Občina Žalec

V letu 2023 so v občini Žalec izvedli razširitve javne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

  • Šempeter v Sav. dolini, Zelena ulica, 1 svetilka,
  • Zgornje Roje, 10 svetilk,
  • Zabukovica, ob lokalni cesti Zabukovica-Griže, 5 svetilk, in
  • Žalec, ob pešpoti pri upravi vrtcev, 2 svetilki.

Skupna vrednost izvedenih del znaša 39.373,07 EUR.

Postavljeni sta bili tudi dve solarni svetilki in sicer v Gotovljah (Gotoveljski Zalog) ter v Pongracu (Britna sela) v skupni vrednosti 2.615,81 EUR.

Vse svetilke so z LED tehnologijo in so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Občina Žalec