Portal zVEM je osrednja točka za pridobitev digitalnih covidnih PCT potrdil

Minister za zdravje Janez Poklukar. | Avtor Urad Vlade RS za komuniciranje

Minister za zdravje Janez Poklukar je na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 povedal, da si tako EU kot slovenska vlada prizadevata za čim bolj enostavno in pregledno odvračanje epidemije, zaradi česar je bilo na ravni EU uvedeno elementarno pravilo PCT (prebolevniki, cepljeni in testirani), ki bodo z negativnim izvidom lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim PCT covidnim potrdilom ali digitalnim covidnim potrdilom živeli relativno svobodno, čeprav bo virus še vedno med nami. Covidno PCT potrdilo nam bo vsem prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje meja in potovanja.

Na portalu zVem (povezava: https://zvem.ezdrav.si/) lahko državljani na enem mestu dostopajo do vseh svojih zdravstvenih podatkov, torej do izvidov, testov in receptov, kakor tudi do izvidov, ki bodo podlaga za izdajo enotnega covidnega PCT potrdila. Do vseh omenjenih podatkov lahko državljani dostopajo z digitalnim potrdilom oz. s tako imenovano mobilno digitalno identiteto smsPASS. Dostop do podatkov na portalu zVem omogočajo digitalna potrdila, ki so SIGEN-CA, HALCOM-CA, Postar-CA in SIGOV-CA, ki jih marsikdo že ima. Ta potrdila omogočajo dostop do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave.

Postopek pridobitve digitalne identitete smsPASS je možno opraviti na cepilnih mestih, pri čemer se osebam, ki se cepijo, ni potrebno predhodno naročati; na upravnih enotah, uradih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), centrih za socialno delo, ali na vložišču ministrstva za pravosodje. Na mestu za oddajo se je potrebno identificirati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Pri oddaji obrazca bodo državljanom na voljo za pomoč javni uslužbenci iz prej omenjenih inštitucij in lokalnih skupnosti oz. občin. Ministrstvi za zdravje in javno upravo sta pripravili informativno zloženko, ki bo prikazovala celoten postopek.

Ko bo posameznik enkrat prevzel digitalno identiteto, bo lahko dostopal do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave, je poudaril minister Poklukar in dodal, da je digitalna identiteta prvi korak digitalizacije ne le zdravstva, temveč tudi drugih področij v Sloveniji.

Vsem državljanom je svetoval, da naj se ob kakršnih koli težavah pri pridobivanju digitalnega covidnih PCT potrdil obrnejo na ministrstvo za javno upravo, cepilne centre, upravne enote, Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) ali na centre za socialno delo. Vsi se bodo trudili, da bodo postopki hitri in enostavni in da se vsem državljanom omogoči pridobitev digitalnega covidnega PCT potrdila.

Minister Poklukar je ob koncu vse prebivalce Slovenije pozval k solidarnosti in k medsebojni pomoči soljudi pri pridobivanju digitalnih PCT potrdil.

Razširitev točk za pridobitev mobilne digitalne identitete smsPASS

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je izpostavil, da portal zVem, na katerem bo ljudem kmalu na voljo tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo, oz. covidno digitalno PCT potrdilo, postaja tista točka, do katere bi radi vsem omogočili čim lažji dostop.

Ministrstvo za javno upravo je v zadnjem obdobju zaznalo bistveno povečanje povpraševanja tako po digitalnih potrdilih SIGEN-CA kot po mobilnih identitetah smsPASS. Če je bilo v preteklih mesecih izdanih do okoli 1000 potrdil SIGEN-CA dnevno, je sedaj ta številka skoraj še enkrat večja, je povedal, minister.

Za tiste državljane, ki digitalnih potrdil ali mobilnih digitalnih identite še nimajo, je ministrstvo sprejelo vrsto ukrepov, da bi jim olajšali postopek. Digitalni potrdili SIGEN-CA in mobilna digitalna identiteta smsPASS, ki ju izdaja ministrstvo javno upravo, sta za državljane brezplačni.

Upravne enote so tiste službe, ki pred izdajo potrdil SIGEN-CA oz. smsPASS preverijo identiteto prosilke oz. prosilca. Zaradi izvajanja varnostnih ukrepov zaradi epidemije in povečanega obsega dela upravnih enot se je za termin treba naročiti vnaprej.

Ker je pridobitev digitalnih potrdil in idnetitet na upravnih enotah zaradi preobremenjenosti slednjih za državljane postala precej zamudna, je vlada sprejela sklep o razširitvi prijavnih točk za pridobitev digitalnih potrdil in identitet. Tako se v teh dneh že vzpostavljajo prijavne službe za pridobitev mobilne identitete smsPASS na cepilnih centrih, uradih FURS, centrih za socialno delo in na lokaciji ministrstva za pravosodje.

V ta namen je imenovanih okoli 300 referentov iz približno 70 različnih institucij, ki se ustrezno usposabljajo, hkrati pa poteka distribucija opreme, ki jo potrebujejo za opravljanje novega dela.

Minister Koritnik je prav tako povedal, da vlada razmišlja o določitvi še dodatnih dostopnih točk za pridobitev mobilne digitalne identitete smsPASS, saj se zaveda, kako pomembno je državljanom v teh časih olajšati dostop do zdravstvenega portala zVEM in s tem do dokazil, ki jih vsi državljani potrebujejo za normalnejše življenje. Predvidoma bodo tako v kratkem naloge prijavne službe pričeli izvajati tudi zaposleni na izpostavah ZZZS.

Ministrstvo za zdravje in Vlada RS