Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta cesta Dole – Šentjur v Lokarjah. Več informacij zaenkrat ni znanih. Zaradi zastojev uporabite obvoz.

 

M.I.