Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi s člankom “Jože Biščak: ” Zagovornik v primeru Radia Ognjišče definitivno prekoračil svoje pristojnosti. Država z Lobnikom se nima kaj vmešavati v zasebne postaje””

Foto: Spletna stran Zagovornika načela enakosti

V uredništvu smo s strani Zagovornika načela enakosti prejeli zahtevo za prikaz nasprotnih dejstev v vezi s prispevkom Jože Biščak: “Zagovornik v primeru Radia Ognjišče definitivno prekoračil svoje pristojnosti. Država z Lobnikom se nima kaj vmešavati v zasebne postaje”  ki je bil objavljen 28. septembra. Prikaz nasprotnih dejstev objavljamo v celoti in brez lektorskih popravkov.

Spoštovani,

v sredo, 28. 9. 2022, ste na spletnem naslovu https://celjskiglasnik.si/joze-biscak-zagovornik-v-primeru-radia-ognjisce-definitivno-prekoracil-svoje-pristojnosti-drzava-z-lobnikom-se-nima-kaj-vmesavati-v-zasebne-postaje/ objavili prispevek z naslovom »Jože Biščak: “Zagovornik v primeru Radia Ognjišče definitivno prekoračil svoje pristojnosti. Država z Lobnikom se nima kaj vmešavati v zasebne postaje”«. V njem ste med drugim navedli, da je »Po poročanju nekaterih medijev naj bi Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik v primeru radia Ognjišče ugotovil diskriminatorno obravnavo nekaterih strank. Po mnenju nekdanjega prvega moža tednika Demokracije Jožeta Biščaka je s svojo odločitvijo in postopkom Lobnik prekoračil svoje pristojnosti. /…/ RO je zasebni radio, uredništvo da v eter, kar je v skladu z njihovim svetovnim nazorom. Nima se država z Lobnikom kaj vmešavati.”

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) predvideva, da Zagovornik o predlogih za obravnavo diskriminacije vodi postopek tako v javnem in zasebnem sektorju, zato s postopkom ni prekoračil pooblastil ampak je deloval v skladu z ZVarD.

V skladu s 26. in 27. členom zakona o medijih prosimo za prikaz nasprotnih dejstev – v taki obliki in na takem mestu, da ima objava nasprotnih dejstev enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša:

Pristojnosti in naloge Zagovornika načela enakosti ureja Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki v 21. členu določa, da je Zagovornik pristojen za varstvo pred diskriminacijo v javnem in zasebnem sektorju. ZVarD zavezuje državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe, ki morajo na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb. ZVarD predvideva, da Zagovornik o predlogih za obravnavo diskriminacije vodi postopek tako v javnem in zasebnem sektorju, zato s postopkom ni prekoračil pooblastil ampak je deloval v skladu z ZVarD.

S spoštovanjem,

Majda Hostnik

vodja kabineta in službe za odnose z javnostmi Zagovornika načela enakosti