Občina Rogaška Slatina obvešča, da je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo zaključila še en projekt na zunanji obvoznici Rogaške Slatine. Nedolgo nazaj sta sodelovali pri sanaciji trase med Tekačevim in Negonjem, tokrat zaključena investicija pa je locirana v zadnjem delu obvoznice v smeri proti Rogatcu. Poimenovana je »Prestavitev priključka lokalne ceste LC 356091 na državno cesto G2-107/1276 v naselju Tuncovec,« nanaša se na zagotovitev varnejšega priključevanja ceste iz smeri Krajevne skupnosti Sv. Florijan.

 

Investicija omogoča priključevanje lokalne ceste pod pravim kotom in povečano pretočnost prometa na obvoznici. V ta namen je izvedena razširitev vozišča državne ceste, z ureditvijo posebnega pasu za zavijanje levo in izgradnjo cestne razsvetljave. Lokacija priključevanja je zamaknjena 120 metrov v smer proti Rogatcu, do navezave na obstoječo lokalno cesto je izvedene 150 metrov novogradnje. Dosedanje priključevanje lokalne ceste je potekalo med dvorišči stanovanjskih hiš, tokratna trasa pa je od objektov nekoliko odmaknjena in tudi zaradi tega predstavlja ugodnejšo rešitev za stanovalce in prometno varnost.

 

Vrednost izvedenih gradbenih del in dokumentacije znaša 221.000 evrov. Od tega je direkcija zagotovila 142.000 evrov, občina pa razliko v višini 79.000 evrov. Gradbena dela je izvedla družba Kit-ak gradnje iz Rogaške Slatine.

 

Izveden projekt obenem predstavlja izhodišče za nadaljevanje celovite prenove cestne povezave na relaciji Tuncovec – Sv. Florijan.

Vir: Občina Rogaška Slatina