petek, 1 julija, 2022
Mestna občina Celje bo pomagala občankam in občanom, katere je v začetku letošnjega leta najbolj prizadelo znatno povišanje cen energentov, še zlasti stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom. To je na zadnji seji mestnega sveta, 22. februarja letos, napovedal tudi župan Bojan Šrot. v petek je Mestna občina Celje v...
Na spodnjem delu pokopališča Teharje bo Mestna občina Celje poskrbela za postavitev 245 metrov žične ograje in s tem grobove zaščitila pred divjadjo. Na tem območju ograje doslej ni bilo, zato je divjad lastnikom grobov neprestano povzročala škodo. Zaposleni v javnem podjetju Zelenice so z deli začeli konec februarja, končali...
Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji 23. redni seji najprej potrdil imenovanji novih direktorjev dveh javnih zavodov, Osrednje knjižnice Celje in Desetke. Mestni svetniki so tudi potrdili uvrstitev projekta Rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v načrt razvojnih programov (NRP) Mestne občine Celje za...
Mestna občina Celje je podvozu na Kersnikovi ulici pristopila v popolno prenovo javne razsvetljave. Obstoječe svetlobne vire v 88 svetilkah so zamenjali z energetsko učinkovitimi in okolju prijaznimi LED svetlobnimi viri. Nova razsvetljava zagotavlja večjo osvetljenost podhoda, hkrati pa bo zmanjšala porabo električne energije. Občina bo poskrbela za obnovo tudi...
Podjetje Vodovod Kanalizacije Celje sporoča, da je od včeraj 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022 popolna zapora ceste v Leskovcu - nadvoz čez avtocesto. Popolna zapora ceste je tako na odseku Obrtna cesta -Leskovec zaradi izgradnje kanalizacije. V tem času bo potekal obvoz po vzporednih cestah, ki bo ustrezno...
V Celje je v zadnjih dneh prispelo okoli 15 ukrajinskih beguncev. Gre predvsem za matere z otroki in ženske, za katere smo dobro poskrbeli. Trenutno so v zasebnih nastanitvah. Čeprav je za vodenje beguncev pristojen Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, glede na razmere na terenu na Mestni...
Drastično povišanje cen zemeljskega plina na nabavnih trgih, je prisililo tudi podjetje Energetika Celje k povišanju cen za dobavo zemeljskega plina in v manjši meri tudi za daljinsko ogrevanje. V teh dneh bodo tako odjemalci zemeljskega plina prejeli račune za januar, ki bodo v povprečju v primerjavi z decembrom 2021...
Na Podružnični šoli Zidani Most so ob 180-letnici šolstva v Zidanem Mostu in 70-letnici šole na "Vili" pripravili svečano prireditev. Organizirali so tudi dobrodelni bazar, s pomočjo katerega so zbirali prispevke za obogatitev zbirke otroških knjig v novi šolski knjižnici. Prireditve se je poleg ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Andreja Podpečana in vodje...
Mestna občina Celje bo v sodelovanju z javnima podjetjema Energetika Celje in Vodovod – Kanalizacija Celje do konca aprila zaključila celovito rekonstrukcijo dela Ipavčeve ulice in sicer na odseku od Gregorčičeve ulice do objekta Policijske uprave Celje. Projekt, ki je ocenjen na 281.000 evrov brez DDV, poleg obnove dotrajane prometne...
V podjetju MIK so 30. marca obeležili postavitev temeljnega kamna in časovne kapsule ter s tem napovedali pričetek Razvojnega centra MIK in Inštitut dr. Peter Novak in nove tovarne prezračevalnih naprav MIKrovent. Podjetje MIK se bo podalo na pot proizvajanja prezračevalnih naprav in se bo tako poleg oken, na zemljevid...

KRONIKA