torek, 28 junija, 2022
Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v četrtek, 19. maja, z direktorji na javnih razpisih izbranih podjetij podpisal pogodbe o izvedbi več projektov; s poletno kopalno sezono bo bazen v športnem parku pridobil še nov tobogan, izvajala se bo prva faza prenove mestnega pokopališča, Pod vrbco, v bližini...
Občina Slovenske Konjice je v mesecu maju pri Podružnični osnovni šoli Špitalič postavila novo panelno ograjo, saj je bila v tem delu okolica šole še nezavarovana. Varnostna ograja v dolžini 47 m poteka med otroškim igriščem in lokalno cesto. Postavitev ograje je še toliko bolj upravičena, saj se z dokončno...
Energetika Celje je v Tehnoparku Celje gimnazijcem predstavila energetsko izrabo odpadkov v Toplarni Celje. Izčrpno predavanje je vodil njihov ekolog na toplarni Sebastjan Žvipelj, ki je besede podkrepil z eksperimenti in vzorci iz toplarne. Za prikaz čiščenja dimnih plinov je izvedel poskus s sodo bikarbono in aktivnim ogljem, dijakom pa...
Mestna občina Celje predvideva do konca junija na Škapinovi ulici razširitev obstoječega parkirišča, tako da bodo imeli tamkajšnji stanovalci na voljo 18 dodatnih parkirnih mest. Namestili bodo tudi dva nadzemna ekološka otoka. Z gradbenimi deli so začeli v aprilu. Na severnem delu parkirišča so parkirne prostore že uredili in predali...
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občinah Celje, Štore in Vojnik v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«. Za dobrih 9 milijonov evrov (brez DDV) vreden projekt bo država prispevala 1,2 milijona evrov, EU iz...
Ne desnem bregu Voglajne, v bližini Zgodovinskega arhiva Celje, je bil včeraj  slavnostni otvoritveni dogodek ob začetku gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Več kot 11 kilometrov dolga povezava, ki bo del državnega kolesarskega omrežja, bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi sosednjimi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti in novim...
Mestna občina Celje (MOC) in Zavod Vozim nadaljujeta projekt Celje se pelje, ki je namenjen promociji trajnostne mobilnosti v mestu. Projekt, ki se je začel v minulem letu, v novi kampanji nosi naziv Celje se pelje trajnostno v šolo (in službo). Novo poglavje projekta, ki ga je včeraj v...
Lekarna v Zdravstvenem domu Celje in 24 urna dežurna služba iz Lekarne Center Celje se z dnem 5.5.2022 selita na novo lokacijo - na Glazijo. Lokacija nove lekarne se nahaja na Ljubljanski cesti in bo odprta od ponedeljka do petka med 8.00 in 19.00 ter ob sobotah od 8.00 in 13.00. V Lekarni Glazija bodo izvajali tudi...
V letošnjem letu je potekalo ponovno ocenjevanje za pridobitev oziroma obnovo znaka Slovenia Green. Zelena shema slovenskega turizma, nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in promocijo le...
Vlada Republike Slovenije je na sredini dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Turistična brv v Mestni občini Celje« in Mestni občini Celje v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini največ 1,5 milijona evrov,...

KRONIKA