Občina Vojnik se lahko pohvali, da spada med občine po meri invalidov in da se še kako zavedajo kako pomembna je kakovost življenja vseh občanov med katere spadajo tudi invalidi. Velik pečat je na omenjenem področju pustila njihova občanka Dragica Mirnik, ki je leta 2017 za svoje delo prejela tudi srebrni vojniški grb.

Dragica Mirnik že vrsto let deluje na področju problematike življenja in dela invalidov. Je članica Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS), ki je prostovoljno, nevladno, nepridobitno združenje društev invalidov. Na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah jim je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve podeljen status invalidske organizacije.

S svojim delom si je Dragica Mirnik prislužila, da je članica Upravnega odbora zveze delovnih invalidov Slovenije in je kot članica zadolžena za spremljanje in izvajanje nalog Zveze s področja koordinacijskega odbora, ki jo je izvolil. Pohvali se lahko, da je to že njen drugi mandat na tem področju zato zelo dobro pozna problematiko invalidov ter delo in potrebe članov vseh devetih društev.

Prav tako opravlja delo predsednice Socialne komisije ZDIS v okviru katere omogočajo socialno pomoč članom v hudih stiskah, predvsem pri nakupu tehničnih pripomočkov, urejanju stanovanj  oziroma bivalnih prostorov po meri invalida in prilagoditvi ter razdelitvi kapacitet ZDIS.

M.I.