Službe zaščite in reševanja v občinah Zreče in Vitanje podpisale pogodbe o opravljanju nalog na področju zaščite in reševanja

Foto: facebook.com

Službe v sistemu zaščite in reševanja, ki delujejo v Občinah Zreče in Vitanje so danes podpisale pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja. Anekse k pogodbam o opravljanju nalog zaščite in reševanja z vsemi službami, ki delujejo v obeh omenjenih občinah.

Poleg obeh županov bodo Aneks podpisali tudi predsednik gasilske zveze Zreče-Vitanje Simon Kotnik, predsednik PGD Zreče Štefan Posilovič, predsednik PGD Stranice Padežnik Drago, Predsednik PGD Gorenje pri Zrečah Švab Robert ter predsednik PGD Vitanje Simon Kotnik.

Sredstva za to področje bodo tako namenjena delovanju zveze ter posameznega društva in sicer za izvajanje intervencij, izobraževanje, izvajanje zdravniških pregledov, zavarovanje oseb ter opreme, refundacije oz. nadomestila med intervencijo ter med usposabljanjem, izvajanje preventivnih nalog, nabavo in vzdrževanje gasilske ter reševalne opreme, investicijsko vzdrževanje in ostale društvene dejavnosti, za katere zagotavljajo občine sredstva v skladu z zakonodajo.

V Občini Zreče še poleg gasilcev opravljajo naloge zaščite in reševanja še GRS MB-POSTAJA Zreče, Kinološko društvo Zreče, Društvo tabornikov Rod zelena Rogla in Kinološko društvo reševalnih psov Celje, so sporočili iz Občine Zreče.

M.I.