Štore na tretjem mestu med privlačnimi občinami za bivanje, med 100 najprivlačnejših občin se ne uvrščata Šentjur in Laško – poglejte kako privlačna je vaša občina

Foto: store.si

Na spletni strani Zlati kamen je mogoče najti objavo, kjer so analizirali kraje, ki so v Sloveniji najbolj privlačni za bivanje ter priseljevanje oseb v kraje v obdobju 5. let. Na prvo mesto po privlačnosti se je uvrstila Škofljica, kar tretje mesto pa so zasedle Štore.

Rezultate so avtorji pridobili na podlagi metode ISSO v kateri praviloma primerjajo relativne podatke, torej podatke, preračunane na število prebivalcev. Pri tem so še zapisali, da so se Štore pri kazalniku povprečnega letnega prirasta uvrstile na prvo mesto s 27 osebami na 1000 prebivalcev in so se v Štore leta 2018 preselile 403 osebe. Kljub vsemu so v obrazložitvi avtorji zapisali, da je letni prirast v Štorah okoli 40 oseb na leto zato je šlo za enkratni skok.

Letos so avtorji raziskave poleg absolutnega merila (skupni selitveni prirast) in relativnega kazalnika (selitveni prirast na 1.000 prebivalcev) oblikovali še tretji pogled: absolutno in relativno merilo so združili in oblikovali indeks privlačnosti. Ta indeks nevtralizira odklone enega ali drugega pogleda in daje uravnoteženo podobo: prednosti nimajo niti majhni kraji, kjer že nekaj priseljencev lahko potisne vrednost relativnega kazalnika visoko navzgor, niti velika mesta, kjer so praviloma vse številke večje. Ta sintetični indeks ponovno je na prvo mesto postavil Škofljico, kateri so sledili Mengeš, Štore, Trebnje in Preddvor.

Kako privlačni so naši kraji?

Kot smo že omenili so se Štore z indeksom 86,93 uvrstile na tretje mesto. Na 18 mesto z indeksom 69,08 se je uvrstil Vojnik, na 31 mesto z indeksom 60,87 so se uvrstile Slovenske Konjice, na 38 mesto z indeksom 58,72 se je uvrstilo Celje, na 44 mesto z indeksom 56,28 se je uvrstil Podčetrtek, na 60 mesto z indeksom 51,07 so se uvrstile Šmarje pri Jelšah, na 78 mesto z indeksom 45,61 se je uvrstila Rogaška Slatina in na 80 mesto z indeksom 44,87 so se uvrstile Vitanje. V zadnji deseterici na lestvici 100 najbolj privlačnih občin na 92 mestu z indeksom 42,90 lahko najdemo Dobrno.

Na lestvici 100 najbolj privlačnih občin ne najdemo občin Laško in Šentjur in kot kaže omenjeni občini za priseljevanje nista privlačni.

M.I.