Svojo mrežo postajališč po poročanju celje.info širi sistem za javno izposojo koles KolesCE. Svojemu namenu so v teh dneh predali novo postajo v Štorah. V Štorah v naslednjem letu načrtujejo tudi začetek gradnje kolesarske steze, ki bo del regionalne kolesarske mreže ter bo povezovala Celje, Štore in Šentjur.

Na Udarniški ulici ob poslovnem objektu v katerem sta pošta in trgovski center se nahaja postaja. Za izposojo je na voljo pet koles, tri navadna kolesa in dve električni kolesi.

So pa na Občini Štore zagotovili, da naj bi bila projektna dokumentacija za 4,52 km kolesarske povezave v Štorah urejena še do konca letošnjega leta, gradnja pa naj bi se začela naslednje leto. Nosilec projekta je Direkcija RS za infrastrukturo. V tem projektu se načrtuje izgradnja državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur v dolžini 10,95 km, ki bo del regionalne kolesarske mreže.

Dinamika črpanja EU sredstev za izgradnjo je predvidena v letih od 2020 do 2022, zato gre sklepati, da bi bila lahko kolesarska steza skozi občino Štore dokončana najkasneje do konca leta 2022.

M.I.