Občina Vojnik je v minulih dneh pričela z izgradnjo »nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju-Homec«, hkrati pa tudi z »obnovo vodovoda pri odcepu Polže«. Meseca maja je bil sprejet PGD, most pa se tako gradi v skladu s projektom pod številko 276/18 in ga je izdelalo podjetje SUBRA inženiring-projektiranje-svetovanje, pod vodstvom odgovornega projekta Branka Sužića. Občina je za projekt pridobila gradbeno dovoljenje in nato na javnem razpisu izbrala izvajalca gradbenih del podjetje Nivo Eko d.o.o. Gradbeništvo Škrablin s.p. .

Sam projekt izgradnje mostu čez Hudinjo v Razdelju bo delno financirala Občina Vojnik iz lastnega proračuna, del sredstev pa bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Za namen obnovitve vodovoda je bil PGD sprejet v mesecu marcu leta 2017, sam projekt izvedbe obnove je izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. z odgovornim projektantom Jelkom Kozjakom. Obnovo vodovoda bo izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Gradbeništvo Šrkreblin s.p.. Projekt izgradnje »obnove vodovoda pod Hudinjo pri odcepu Polže« bo v celoti financiran iz proračuna Občine Vojnik.

Izgradnja nadomestnega mostu bi naj bila končana do 30. 11. 2018. V tem času vse uporabnike omenjene ceste obveščajo, da bo obvoz v času gradnje preko nadomestnega mostu, ki bo postavljen v neposredni bližini starega mostu. V tem času lahko prihaja do nekaj minutnih zastojev na tem delu ceste.

M.I.