V športnem parku v Šmarju pri Jelšah je zavod Aliansa iz Ljubljane začel z ureditvijo koloparka, asfaltnega pumptruck poligona. V največji meri se bo kolopark prilagodil obliki razpoložljive površine, raztezal se bo na približno 700 m² in bo imel 200 m² asfaltne vozne površine.

Skupaj bo imel osem nagnjenih zavojev oziroma band. Poleg zavojev bodo poligon sestavljale enojne, dvojne in trojne grbine, kar bo omogočalo atraktivno izkušnjo tudi za bolj izkušene uporabnike, a ne bo preprečevalo uporabe manj izkušenim. Poleg pumptrack poligona bo urejena še dostopna pot, postavljeni bosta dve macesnovi klopi, dolgi 2 m in informativna tabla. Z deli so pričeli 29.8.2018, predvidoma pa bodo končana do konca tega tedna, je navedeno na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah. Vrednost naložbe je ocenjena na 28.000 evrov.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi uspešne prijave operacije Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih – Izgradnja koloparka (pumptruck) v športnem parku Šmarje pri Jelšah na  javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017–2019, cilj 4.1.2. vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.

 

M.I.