V državni zbor je bil poslan osnutek šestega protikoronskega paketa pomoči, težkega milijardo evrov. Minister za finance Andrej Šircelj in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta predstavila nabor ukrepov, ki so vključeni v šesti paket pomoči. Največ pomoči v tej fazi namenjajo gospodarstvu. Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet. 

Vlada je sporočila, da je bilo zaradi ponovne razglasitve epidemije potrebno sprejetje novega PKP6, nekatere ukrepe iz petega svežnja, ki so bili sprejeti še pred razglasitvijo ponovne epidemije covida-19, pa so morali dopolniti. Prav tako je bilo smiselno nekatere ukrepe iz prvega svežnja znova aktivirati, to so subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo, katerega najvišji možni znesek 890 evrov bruto se s tem zakonom zvišuje na 1800 evrov bruto. Nekatere ukrepe iz tretjega svežnja kot je na primer podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, so podaljšali. Ukrep subvencioniranje čakanja na delo se bo podaljšal do konca januarja, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa pa do konca junija prihodnje leto. Do včeraj je Zavod za zaposlovanje prejel kar 13 tisoč vlog za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, za 60 tisoč zaposlenih. Z omenjenima ukrepoma je po ocenah ministra za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Cigler Kralja bilo ohranjenih 300 tisoč delovnih mest.

Nosilec paketa PKP6 minister Andrej Šircelj je poudaril, da s protikoronskimi paketi država želi pomagati gospodarstvu, posredno s tem tudi državljanom. Tako je minister navedel primerjavo, da je bilo v maju nekaj več kot 90 tisoč brezposelnih, v oktobru je bilo to število nižje, saj je v evidence vpisanih 83 tisoč iskalcev zaposlitve. Ukrepi so ciljani na posamezne prizadete dejavnosti, od teh najbolj izstopajo storitvene dejavnosti, kot sta turizem in gostinstvo.

Med ukrepi v sklopu ministrstva za finance izstopa poroštvena shema, ki je sicer podjetja v večjem obsegu še ne uporabljajo, a bo do tega prišlo, ko se bodo podjetja odločala za nove investicije oziroma prestrukturiranja. V tem trenutku podjetja iščejo predvsem likvidnostne kredite, ki pa jih uspešno ponujajo tudi banke same. Od ukrepov izstopa tudi ukrep odloga plačila davkov in prispevkov.

“Konkretne rešitve v zakonu so pisane na kožo delovno intenzivnim panogam, kot sta turizem in industrija srečanj,” je o ukrepih povedal Zdravko Počivalšek. Poleg ukrepov subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in državnih poroštev za bančne kredite, vlada uvaja tudi nove ukrepe, s katerimi bo podjetjem delno pokrila njihove fiksne stroške, kar je v prejšnjih paketih manjkalo. Med te sodijo najemnine, nadomestila stavbnih zemljišč, stroški zavarovalnih premij, stroški energije. S tem ukrepom vlada pomaga tudi industriji srečanj.

Ukrep za povračilo stroškov velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja še za dodatnih šest mesecev
“Podjetja bodo lahko prejela povračilo fiksnih stroškov v obdobju od 1. oktobra do konca leta,” je obrazložil Počivalšek. Do povračila so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred 1. septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družinski poslovodje. Navedeni upravičenci bodo vsi tisti, ki so jim upadli dohodki za vsaj 40 odstotkov, dodeljen znesek pa se bo izračunal na podlagi odstotka njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. “Na podlagi ocene strokovne skupine, so fiksni stroški v višini deset odstotkov od prodaje, kar mesečno znese nekaj manj kot odstotek letnih prihodkov,” pravi Počivalšek.

Avtorica Sara Rančigaj, več lahko preberete tukaj.