Občina Rogaška Slatina je s podpisom pisma o nameri začela postopek prenosa upravljanja z dvema  gozdnima cestama na družbo Slovenski državni gozdovi, SIDG d.o.o. Le ta se je s podpisom tega pisma o nameri zavezala, da bo financirala sanacijo delov obstoječih makadamskih cest, kar je bilo v začetku leta 2020 tudi izvedeno.

Vrednost rekonstrukcije makadamskih gozdnih cest Strmec – Ravnocerje v dolžini 2900 m (v naravi odcep Cesta na Boč proti planoti Ravnocerje) ter Obvoznica – Boč (v naravi trasa med Lovskim in Planinskim domom) v dolžini 2300 m znaša 122.400,00 EUR z DDV. Dela je na podlagi izvedenega javnega naročila izvajala družba GP Brelec d.o.o. iz Nazarja; obnovljeni cesti pa bosta služili tako domačinom kot obiskovalcem Boča.

 

Vir: Občina Rogaška Slatina