Pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev EPC Trnovlje – jug

Foto: MOC

Mestna občina Celje je v minulih dneh pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev dveh povezovalnih cest v okviru projekta Ureditev ekonomsko-poslovne cone (EPC) Trnovlje – jug, za katerega so upravičeni do  sofinanciranja EU sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pravočasna pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je bil eden od temeljnih  pogojev za izvedbo projekta in sofinanciranje EU.

Izbran je tudi že izvajalec za pripravo vizije in podpornih aktivnosti za podjetja, vodijo aktivnosti za izbor izvajalca gradbenih del in pripravljamo spletno stran za ta projekt, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost na Mestni občini Celje.

Projekt EPC Trnovlje – jug je namenjen ureditvi oziroma dograditvi obstoječe ekonomsko-poslovne cone na nezasedene proste uporabne površine, ustvarjanju pogojev za nadaljnjo specializacijo EPC, krepitev konkurenčnosti podjetij v coni ter oblikovanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

V sklopu urejanja infrastrukture in komunalnega opremljanja nepozidanih površin bodo v EPC Trnovlje – jug zgradili povezovalni cesti, eno v dolžini 180 metrov in drugo v dolžini 270 metrov, poleg tega je predvidena še ureditev javne razsvetljave, izgradnja vodovoda in (meteorne) kanalizacije, hodnikov za pešce itn.  Skupna površina urejanja in dograjevanja EPC bo znašala 6,26 ha.

Mestna občina Celje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, zato bo iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za projekt EPC Trnovlje – jug lahko prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Celotna vrednost projekta znaša več kot 2,3 milijona evrov.

Mestna občina Celje