sreda, 23 junija, 2021
Ljubljana 21. december 2020 - Ob bližajočem se koncu leta 2020 se občine vse bolj ozirajo že v prihajajoče leto 2021. Veliko njihovih ciljev in projektov je vezano tudi na povprečnine, ki jih vsako leto sprejmejo. Peter Misija za Skupnost občin Slovenije, Rok Smrdelj za Združenje občin Slovenije, mag....
Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo s 23. decembrom ponovno vzpostavljen brezplačni (sredin) tedenski avtobusni prevoz za starejše občane. Seznam postajališč z voznim redom je objavljen na spletni strani Občina Rogaška Slatina in na avtobusnih postajališčih. Vir: Občina Rogaška Slatina
Rogaška Slatina 14. december 2020 - Včeraj so krajani Rogaške Slatine odločali o gradnji 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal, ki ga občina želi postaviti v mestu. Krajani so se odločili, da si v mestu želijo imeti stolp. Po neuradnih podatkih občinske volilne komisije je namreč 55,81% prebivalcev (2.143) glasovalo...
Občina Rogaška Slatina nadaljuje z aktivnostmi za izboljšanje pogojev bivanja v vseh treh krajevnih skupnostih. Pri Svetem Florijanu se nadgradnja infrastrukture nanaša na dograditev cestne razsvetljave in parkirnih mest. Izvajanje projekta se je začelo v mesecu septembru, ko je bil sistem cestne razsvetljave podaljšan do vznožja klanca, ki z vidika...
Obveznost zimskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih poti je razdeljena med krajevne skupnosti na območju občine in Občino Rogaška Slatina, po vnaprej določenih prioritetah vzdrževanja. Tako občina neposredno skrbi za po kategorizaciji najvišje vrednotene občinske ceste, po katerih vozi šolski avtobus in ki povezujejo naselja oz. vodijo proti...
Občina Rogaška Slatina je v mesecu novembru pričela z obnovo 92 metrov glavne prečne poti na pokopališču Sveta Trojica. Gre za pot, ki vodi od poslovilnega objekta, mimo cerkve, do zgornje povezovalne ceste. Obstoječe stanje je bilo neustrezno, razlog za to pa so bile različne širine na različnih delih...
Z današnjim dnem, 7. decembrom 2020 bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah ponovno zagotovila nemoteno delovanje vseh krajevnih uradov na območju upravnega organa (KU Bistrica ob Sotli, KU Kozje, KU Podčetrtek, KU Rogaška Slatina in KU Rogatec). Krajevni uradi bodo poslovali po že znanih urnikih, ki so objavljeni tudi na...
Rogaška Slatina 4. december 2020 - V Občini Rogaška Slatina nadaljujejo z izvajanjem ukrepov, ki v ospredje postavljajo najranljivejšo skupino v prometu – pešce. Pred kratkim so zaključili projekt v Zagaju pod Bočem, v teku so še dela na Sv. Florijanu, največji obseg pridobitev pa se glede na gostoto...
Občina Rogaška Slatina je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, v okviru katere je opredeljenih pet stebrov uspešne prihodnosti. Med temi je prvi steber »trajnostno načrtovanje mobilnosti,« drugi je »celovita promocija pešačenja.« Ne glede na podatek, da je v občini trenutno urejenih osem kilometrov urejenih pešpoti in površin, kjer...
Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je včeraj srečal z župani in županjami obsoteljskih, kozjanskih in haloških občin. Pogovarjali so se o izvajanja projektov v trenutnem programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027.   Minister Černač je na gradu Strmol z županjo občine Kozje in...

KRONIKA