nedelja, 3 julija, 2022
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je minuli četrtek 28. marca 2019 objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje. V novem razpisnem obdobju bo na voljo skupaj 110 stanovanj. Stanovanja so sicer razdeljena na štiri sklope. Tako bo 80 stanovanj namenjenih za...
Z več kot 50 različnimi aktivnostmi s katerimi bodo v družbi UNIOR poskrbeli tudi za zdravje in dobro počutje več kot 1.850 svojih zaposlenih bo le del praznovanja 100-letnice njihove družbe. Tako bodo 100-letnico povezali s 100 dnevi zdravja. Za takšen pristop so se odločili, ker se zavedajo, da...
Še vedno edina sežigalnica odpadkov v Sloveniji Toplarna Celje, ki v okviru večstopenjskega procesa predstavlja zadnjo etapo v sistemu celovitega ravnanja z odpadki, je še vedno edina sežigalnica odpadkov v Sloveniji oziroma naprava urejena po vseh najsodobnejših tehnoloških standardih za termično obdelavo odpadkov, poroča Novi tednik. Celjska toplarna lahko v...
Distribucijska enota Celje Elektra Celje obvešča, da bo od jutri, 29.3.2019 do petka, 5.4.2019 popolna zapora krajevne ceste Preložnikova ulica v Vojniku zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah. Obvoz bo urejen preko Ceste Talcev. Zaradi vremenskih ali organizacijskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica/odpovedi del. Več informacij je dostopnih na...
Novi tednik poroča, da se bodo v Vrtcu Laško s 1. aprilom zvišale cene programov predšolske vzgoje, višje bodo za skoraj sedem odstotkov.  Nova cena dnevnega programa bo za prvo starostno obdobje nekaj več kot 492 evrov in bo višja za 15,24 evra, starši bodo v povprečju plačali za...
Celje je postalo bogatejše za podzemni objekt, ki služi zaščiti arheoloških ostalin in je hkrati postal z dvema podzemnima hodnikoma povezan s kletjo Stare grofije. Tako so na občini zaključili 1,5 milijona evrov vredno obnovo Muzejskega trga. Sedaj morajo zaključiti še restavratorska dela in potem bodo za javnost odprli...
Tako v Sloveniji kot v Svetu smo vse pogosteje priča temam in razmišljanju o podnebnih spremembah. V tej luči elektrodistrbuterji opažajo, predvsem pa se soočajo z napovedjo po rasti potreb po električni energiji, elektrifikaciji ogrevanja in prometa. Zaradi tega je še kako pomembno, da sledijo tehnološkim napredkom na področju...
Podjetje Vodovod-kanalizacija je na svoji spletni strani objavilo obvestilo s katerim želijo kmetovalce, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na najožjem vodovarstvenem območju seznaniti s pravico pridobitve ustreznega nadomestila. Takšni kmetovalci imajo namreč v skladu z veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodo telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca možnost...
Leta 2018 je v akcijah Škofijske Karitas Celje sodelovalo 1.518 oseb in to v 77-ih župnijah celjske škofije. S svojim delom so se trudili čim bolj pomagati vsem ubogim, ki se soočajo z različnimi težkimi preizkušnjami. Pri svojem delu so ugotovili, da so najbolj ranljive osebe starejši z nizkimi...
S prihajajočimi toplimi dnevi se je tudi število vzdrževalnih del na infrastrukturi v Mestni občini Celje povečalo. Tako je med drugim podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., ki je v občini izvajalec gospodarske javne službe javnih občinskih cest pričelo z obnovo 60 metrov dolgega odseka  pešpoti na Polulah. V tem...

KRONIKA