četrtek, 26 maja, 2022
Na Mestni občini Celje so si več let prizadevali, da bi  celovito uredili območje dvorišča za zgradbo Rimljanka, ki se nahaja na Savinovi ulici. Večji del zemljišča je namreč v lasti občine, preostali del pa je v lasti zasebnikov. In ravno ti so pred časom pričeli opozarjati, da so...
V sredo 10. 4. 2019 je bil za krajane Krajevne skupnosti Ostrožno poseben dan, saj je bil za promet odprt nov most čez Koprivnico. Nov most se nahaja v Ulici Marjana Jerine in so ga krajani Ostrožnega težko pričakovali. Kljub odprtju, dela na mostu še niso v celoti končana,...
Javno podjetje Energetika Celje in izvajalec del Gradnje Polak so 8. aprila pričeli z interventno prestavitvijo obstoječega plinovoda na mostu čez Ložnico na Ljubljanski cesti v Celju na tako imenovanem Butejevem mostu. Dotrajanost obstoječega jeklenega plinovoda DN 150 na mostni konstrukciji je namreč zahtevala interventno in tehnično optimalno rešitev. Sedaj...
Kot smo že poročali, bi morala Alpska investicijska družba d.o.o. do včeraj, dne 6. 2. 2018 izpolniti vse odložne pogoje iz Pogodbe o prodaji, ki je bila sklenjena dne 11. 12. 2017 za namen prenosa 98,56% lastninskega deleža družbe Unior d.d. v družbi RTC Krvavec na Alpsko investicijsko družbo d.o.o.. So pa...
Prva polnilna postaja na stisnjen zemeljski plin v Celju deluje od 28. januarja letošnjega leta. S postajo upravlja Energetika Celje iz katere sporočajo, da so do začetka aprila prodali že 13.800 kilogramov stisnjenega zemeljskega plina. Res je, da so večino prodali za potrebe mestnega potniškega prometa in to je...
Družba Unior d.d. je dne 4. 1. 2018  z nakupom 44,65% deleža v podjetju Unidal d.o.o. s sedežem v Vinovcih, postala 100% lastnik tega podjetja in tako svoje poslovanje razširila na področje kovanja odkovkov za avtomobilsko industrijo, s katerimi se ukvarjajo v podjetju Unidal d.o.o..   Skupina Unior d.d. je bila...
Krajevni urad Vojnik, ki deluje na območju Upravne enote Celje v času prvomajskih šolskih počitnic 30.4.2019 ne bo posloval, je zapisano v obvestilu Upravne enote Celje. Stranke lahko v tem času urejajo vse zadeve na sedežu Upravne enote Celje, na naslovu Ljubljanska cesta 1 v Celju oziroma pokličejo na...
Po poročanju spletnega portala Celje.info je svet zavoda Splošne bolnišnice Celje imenoval na mesto poslovne direktorice Splošne bolnišnice Celje Margareto Guček Zakošek, vidno članico SMC, mora pa njeno imenovanje potrditi še Vlada RS.   Pet od osmih članov sveta zavoda celjske bolnišnice je glasovalo zanjo. Na tem mestu je potrebno poudariti,...
Mesec april velja za celjski mesec, saj v tem mesecu knežje mesto obeležuje pomembne dogodke. Najpomembnejši dan v tem mesecu je 11. april, ko je tudi praznik Mestne občine Celje, saj je namreč na ta dan leta 1451 Friderik II. Celjski Celju podelil mestne pravice. V ta namen je v...
Kot poroča STA bo svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na današnji seji odločal o imenovanju novega direktorja. Razpis je bil objavljen v mesecu januarju, prispele so štiri ponudbe.   Med imeni kandidatov za novega direktorja Splošne bolnišnice Celje so Irena Nunčič, nekdanja direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Branko Gabrovec, član sveta...

KRONIKA