Mnenje s pridržkom za poslovanje Centar vesoljskih tehnologij Noordung v letu 2018

Foto: center-noordung.si

Vitanje 10. avgust 2020 – Računsko sodišče je izvedlo revizijo poslovanja Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga za leto 2018. Z revizijo je sodišče želelo izreči mnenje o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2018, ki je izrečeno s pridržkom.

Računsko sodišče je mnenje o poslovanju zavoda za leto 2018 izreklo s pridržkom zaradi ugotovitev o ravnanju pri nabavi storitev in osnovnih sredstev v nasprotju s predpisi o javnem naročanju ter sklenjeno pogodbo v višini 68.227 evrov. Zavod je po ugotovitvah računskega sodišča vodilnima delavcema za službeni potovanji v tujino izplačal dnevnice v nasprotju z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, dijaku pa previsoko nagrado za praktično usposabljanje z delom v skupnem znesku 500 EUR. K ceniku urnih postavk za plačilo študentskega dela ni pridobil soglasja sveta zavoda, z nekaterimi najemniki pa ni sklenil pogodb o oddaji prostorov v uporabo.

Zavod je med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, je v poročilu še zapisalo računsko sodišče.

M.I.