sreda, 23 junija, 2021
Občinski svetniki Občine Podčetrtek so v četrtek, dne 15. 2. 2018 obravnavali predlog sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek. Osnovna šola Podčetrtek je  občino in njene svetnike seznanila, da na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/15, 46/2013, 63/2013, 85/14, 95/14,...
Občina Rogaška Slatina je objavila poziv, s katerim vse lastnike nepremičnin opozarja, da lahko do 5. 3. 2018 prijavijo vse spremembe, ki bi lahko vplivale na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ 2018. Prav tako je lastnikom nepremičnin s tem pozivom omogočeno, da podajo vlogo za oprostitev...
Na podlagi sprejetega Odloka  o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2017), ki ga je občinski svet sprejel na 20. redni seji in na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), je Občina objavila...
Podjetje GIC Gradnje d.o.o. iz Svetega Florjana je bilo izbrano za izvedbo gradbenih del na državni cesti Tekačevo – Rogaška Slatina. V ponedeljek so z gradbenimi deli v omenjenem podjetju tudi pričeli in tako so iz Oddelka za okolje in prostor Rogaška Slatina sporočili, da od omenjenega dne velja...
Zadnji podatki o zadolženi posameznih občin, ki so na voljo se nanašajo na leto 2017. Ti kažejo, da je bila skupna zadolženost občin konec leta 2017 841,6 milijona evrov in ker je imela Slovenija na dan 1. 1. 2017 2.060.485 prebivalcev pomeni, da je bil vsak državljan povprečno zadolžen...
V Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število rojstev v zadnjih sedmih letih ponovno upada. Tako je bilo v letu 2010 v Sloveniji rojenih še 22.343 otrok, v letu 2017 je bilo rojenih 20.241 otrok. To pomeni, da je rodnost v tem obdobju padla za približno 9,5...
Na našem portalu smo pred kratkim, oziroma natančneje 3. decembra 2018 predstavili podatke s koliko stanovanji na 1000 prebivalcev razpolagajo posamezne občine v našem okolju. Podatki so pokazali, da občine Slovenske Konjice, Šentjur in Rogaška Slatina razpolagajo z najmanj stanovanji na 1000 prebivalcev. Omenjene občine so tako imele v...
Število rojstev je od leta 2010, ko se je rodilo 22.343 novorojenčkov do leta 2017, ko je na svet prijokalo 20.241 malčkov, vseskozi bilo v padanju. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da za ponoven dvig števila novorojenčkov poskrbijo tudi občine same. Seveda lahko to naredijo na več...
Iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Mestne občine Celje so sporočili, da danes, 19. 12. 2018 in jutri 20. 12. 2018 pričakujejo visoko onesnaženost z delci PM 10 v Trbovljah in v Zagorju ter jutri tudi v Murski Soboti. Danes lahko v Murski Soboti, Celju Hrastniku, Novem...
V Sloveniji se v zadnjih letih spopadamo s stanovanjsko problematiko. Zaradi tega je potrebno, da se o tej temi večkrat spregovori na glas, ker le tako se bodo lahko stvari pričele urejati na bolje. Zaradi tega je še kako pomembno tudi, da stanovanjski skladi kot nosilci stanovanjske politike občin...

KRONIKA