11 otrok se je razveselilo štipendij podjetja Pišek-Vitli Krpan

Foto: Pišek-Vitli Krpan

Iz podjetja PIŠEK-Vitli KRPAN so sporočili, da so za šolsko/študijsko leto 2022/23 podelili 11 štipendij. Mlade želijo s tem spodbujati pri skupno zastavljenih ciljih in izobraževati bodoči kader, zato je podjetje prvič stopilo na to pot in letos sprejelo štipendijsko politiko.

Kombinacija teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj je dobra popotnica mladega subjekta za uspešno in čimprejšnjo vključitev v delovno okolje. Zavedajo se, da izobraževanje bodočega kadra in vzajemen odnos, ki ga ima podjetje s štipendistom dolgoročno pripomore k razvoju podjetja.

Veliko zanimanje za delo v podjetju

Po pregledu vseh prejetih vlog so v podjetju izbrali 11 ustreznih profilov z nadpovprečnimi ocenami. Podelili so 3 štipendije za smer inženir strojništva, 6 za strojnega tehnika in 2 za tehnika mehatronike. Mladi bodo ob šolanju in po končanem izobraževanju ob spremljavi mentorja imeli možnost delati z visokotehnološko opremo in visoko strokovno usposobljenim kadrom in tako dodatno pridobivati nova znanja. Nudili jim bodo stimulativne štipendije, ki so odvisne od ravni izobraževanja, letnika šolanja in povprečja ocen. Podjetje bo tudi v prihodnjih letih nadaljevalo začrtano štipendijsko pot in sistematično iskalo ter izobraževalo kvaliteten bodoči kader.

Avtor: PIŠEK-Vitli KRPAN